FIXA: Språkundersystem

I den här bloggen kommer vi att upptäcka några möjliga ursprung som språkundersystem också kan generera och då kommer jag att kunna tillhandahålla några möjliga lösningar att du ofta kommer att försöka lösa detta problem.

Är din dator långsam och opålitlig? Trött på att ta itu med irriterande Windows-fel? Tja, leta inte längre, för Reimage är här för att hjälpa dig.

nästaTabellen presenterar 5 kodundersystem: fonologi, morfologi, syntax men semantisk pragmatik.

språklig,

Å andra sidan undersöks de sju huvudsakliga undersystemen, ofta kopplade till termer som leder till de huvudsakliga underområdena som är involverade i lingvistik. Dessutom kan vissa språkliga delområden med avseende på forskning potentiellt dela upp sina göra skillnad i mer specifika delsystem. Denna post innehåller länkar till allmänna språkundersystem under study.subsystems

 • Du

  Du ser viktig fonetik, ljudet av mänskligt tal, såväl som deras fysiologiska reproduktion, akustiska egenskaper, hörseluppfattning och neurofysiologiska tillstånd;

 • Fonologi, en hänvisning till användningen av ljuden D i Kodningsbetydelser i vilken som helst talad mänsklig dialekt av språket (naturligt eller konstgjort skapat);
 • Morfologi, de grundläggande byggstenarna för meningsfullt språk, såsom ord och affix;
 • Lexikologi, de flesta av de studerade orden;
 • Syntax, principer och regler för att konstruera meningar, meningar och liknande på mänskliga språk;
 • Semantik, det meningsfulla innehållet i ord, fraser och/eller andra språkliga element, om några; Och
 • Pragmatik, de sätt på vilka sammanhanget bidrar till tolkningen och användningen av naturligt språk.
 • Hur många språksystem kan finnas där?

  Språkets fyra plattformar är förmodligen vokabulär, talgrammatik och fonologi.

  Denna uppdelning mellan författare och lingvister kommer att variera. Till exempel är fonetik och fonologi ibland kombinerade till ett delsystem, ibland blandas morfologi och lexikologi.

  Sociolingvistik

 • Tidsramen sv versionen används inom just sociolingvistik som en helt ny generisk terminologi för register, dialekter och andra kodformer, inklusive nationella språk.
 • En mängd länkad dialekt används av en uppsättning specifika högtalare. Hänvisar direkt till
 • betonar ett annat uttalssystem.
 • En idiolekt skickar till en variant definierad som användes vid tidpunkten för en viss talare.
 • Register eller Style Ange för att använda en sort som måste användas i en specifik miljö för ditt specifika ändamål. Språk
 • En utbredd är ett brett val som också marknadsförs som en önskvärd form i vilken social officiell grupp som helst, dessutom inte.
 • Intervallavstånd och är teorier utvecklade helt enkelt sociolingvister för att beskriva motsvarande språkvarianter av olika dialekter som inkluderar saker som ett språk med flera språk.
 • hoppa till faktiskt innehåll

  main Det ser ut som att användare använder Internet Explorer 11 tidigare. Denna globala webbplats fungerar extremt med moderna webbläsare som till exempel de senaste versionerna av Chrome, Safari, Firefox och Edge. Om kunder fortsätter så att du använder den här webbläsaren kan de samtidigt se oväntade resultat.