Felsökningssteg När Du Utvärderar Att Du Helt Enkelt Uicontrol Callback Referens Till Det Nya Icke-existerande Fältet

I den här guiden klargör vi några av de möjliga orsakerna som en majoritet av kan generera fel när de utvärderar en uicontrol-återuppringningsreferens så att den blir en icke- existerande fält, och sedan tillhandahåller jag bara möjliga korrigeringar som du kan försöka lösa detta problem.

Är din dator långsam och opålitlig? Trött på att ta itu med irriterande Windows-fel? Tja, leta inte längre, för Reimage är här för att hjälpa dig.

gui_State = struct(‘gui_Name’, mfilename, …

‘gui_Singleton’, gui_Singleton, …

‘gui_OpeningFcn’, @FRAME_DEFINITION_BEZIER_OpeningFcn, …

‘gui_OutputFcn’, @FRAME_DEFINITION_BEZIER_OutputFcn, …

‘gui_LayoutFcn’, [] , …

‘gui_Callback’, []);

Uppdatering: Min fil fungerade bra, men den här situationen kanske inte kan återställa resultaten. Det här verkar bara vara felmeddelandet som visas:

“Spara fel
‘ErrorSettings.mat’ ‘temp’ kommer helt enkelt inte att skapas eftersom det verkligen inte existerar.
Fel i MainGUI>RunButton_Callback (rad 569)
save(‘temp/ErrorSettings.mat’);
Fel nära (gui_mainfcn, rad 95)
feval(varargin:);
Fel i MainGUI (rad 42)
gui_mainfcn(gui_State, varargin:);
fel i
matlab.graphics.internal.figfile.FigFile/read>@(hObject,eventdata)MainGUI(‘RunButton_Callback’,hObject,eventdata,guidata(hObject))
UIControl återuppringningsjämförelse misslyckades.”

Han sparade inte förstå-inställningarna, men den korrigerade ANG-spara. Här är de kommandon som utfärdas för att köras med ett fel:

fel när de utvärderar uicontrol-återuppringningsreferens - icke-existerande fält


Ange HEBSDMain
Kör HREBSDPrep
Få index över fokus på bilder…
Ställ in parallell bearbetning…
Starta korskorrelation
Korskorrelation kopplat till aktuella problem…
Utförandetid: 129,4139 minuter
Starta beräkning av dislokationstjocklek
1
Sexkantig lny
Analysera och överför version som arbetare kan köra.”

Vi och var och en av våra makar lagrar och/eller får åtkomst till enhetsspecifika uppgifter såsom cookies och personlig upptäcktsdata såsom attraktiva identifierare standardinformation som används av en användarenhet för reklam och marknadsföringsaktiviteter. skickas och grupper av personer tillsammans för att skapa och förbättra produkter och lösningar.

GUI-återuppringningar fungerar inte längre

Detta har säkert ställts hundra gånger, men jag lägger mig ner om du vill hitta det

% I funktionshistoriken (threshold.m) skapar jag kontogränssnittet:

% callback är ett attribut som deklareras runt samma katalog .m:

Nu använder jag för att lägga till den här typen som har att göra med callback till markördefinitionen. Detta är ofta det

och olika kombinationer… vad är det jag missar? Tack för

Obs. Jag känner inte att du behöver följa auktioner. Den har också sin egen funktion threshold.m

i .Matlab .kritisk .(Andrew, .Fong), .men .de använde .GUIDE .och .mer eller mindre .allt.

Påminnelser .är helt klart fördefinierade .i ..fig ., inte i .m-filen.

Hej och tack för ditt formulärsvar,

Men det fungerar inte. Den tror att “tröskel”-funktionen är angiven

Hej,
om köpare väljer version 1 måste din organisation lägga till ställverk till
början,
. dvs specialfunktionen ska se ut önskar denna
funktion varargout Threshold(varargin )
om motsvarar nargin>=3
feval(varargin:);
annat
I = varargin1;
f antyder en enorm siffra;

slut
Titus

Åh, det här har aldrig hänt förut :

Bidraget av Mathieu Molinier

Sluta slösa tid med datorfel.

Vi presenterar Restoro - programvaran som du måste ha för alla som litar på sin dator. Denna kraftfulla applikation reparerar snabbt och enkelt alla vanliga fel, skyddar dina filer från förlust eller korruption, skyddar dig från skadlig programvara och maskinvarufel och optimerar din dator för maximal prestanda. Så oavsett om du är student, upptagen mamma, småföretagare eller spelare - Restoro är för dig!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage-programvaran
 • 2. Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • Men förstå att det inte kan fungera. Verkar vara stämplad “tröskeleffekt”

  Hej,
  om du väljer varumärke 1 måste kunder lägga till den här enheten till
  början,
  d. dvs din funktion ska helst se ut så här:
  function varargout Threshold(varargin )
  if indikerar nargin>=3
  feval(varargin:);
  annat
  I = varargin1;< br> f innebär siffra;

  slut< br>Tite

  Tack, (jag försökte sedan någons guidata (gcbo) trots att jag inte har

  Detta är till indikationsdetaljerna. Återuppringningsfunktion

  Jag vill kanske enkelt dela alla förslag (inte bara ett på skjutreglaget),

  eftersom initieringsmarkören är i textsektorn och på en helt ny väg

  axes2… Det här fungerar inte om du resebeskrivningar i var och en av de (otäcka) återuppringningarna

  Felmeddelande) och när jag exciterar guidata(gcbo) får jag ett felmeddelande

  Upplagd för Titus von Edelhofer

  Matthew Molyneux
  fel vid utvärdering av uicontrol callback användbar resurs till icke-existerande fält

  Tack, (jag har för närvarande provat guidata(gcbo) även om det inte är effektivt med

  Detta bör nu hjälpa till att skicka dessa parametrar. Återuppringningsfunktion

  Jag måste gå förbi vart och ett av handtagen (inte faktiskt dem till markören),

  eftersom Sparks-markören förvandlas till text och en stark handling

  axes2… Det här fungerar inte om satisfy i är först i den viktigaste återuppringningen (evil

  Felmeddelande) och jag får också ett fel när jag skickar det i guidata(gcbo)

  Bidraget av Titus Edelhofer

  Jag uppskattar utan tvekan att du kan stödja… men det är det inte 🙁 hoppas jag

  I konfigurationsdelen av supporten, ställ in på noll (om nargin=1 – jag behöver en bild

  Jag undrar under tiden jag uppdaterar dessa beskrivningar till allt i slutet av konfigurationen

  H bör automatiskt ställas in på detta för att bearbeta den senaste formen, möjligen en ättling till ofta formen.

  Jag försökte få kontakten som global i alla fall

  Bidraget av Titus Edelhofer

  Poste Matthieu via Molyneux
  Meddelande till Matthieu Molyneux
  Post Mathieu på Molinier

  Nu borde allt komma att vara relaterat till att skicka parametrar. Påminnelse

  Detta program skyddar dig från de många fel som kan uppstå på en dator, och hjälper även till att snabbt åtgärda eventuella problem.

  Troubleshooting Steps When Evaluating A Uicontrol Callback Reference To A Non-existent Field
  존재하지 않는 필드에 대한 Uicontrol 콜백 참조를 고려할 때 문제 해결 단계
  Pasos De Solución De Problemas Al Estudiar Una Referencia De Devolución De Llamada De Uicontrol Al Nuevo Campo Inexistente
  Stappen Voor Het Oplossen Van Problemen Bij Het Evalueren Van Elke Uicontrol-callback-verwijzing Naar Een Niet-bestaand Veld
  Kroki Rozwiązywania Problemów W Przypadku Oceny Odwołania Zwrotnego Uicontrol, Aby Umożliwić Im Przejście Do Nieistniejącego Pola
  Étapes De Dépannage Lors De L’évaluation De La Référence De Rappel Uicontrol Réelle Au Champ Inexistant
  Правила устранения неполадок при оценке исследования обратного вызова Uicontrol для несуществующего поля
  Etapas De Solução De Problemas Ao Julgar Uma Referência De Retorno De Chamada Uicontrol Para Um Campo Enorme Inexistente
  Stairway Zur Fehlerbehebung Bei Der Auswertung Einer Uicontrol-Callback-Verweisung Auf Ein Nicht Vorhandenes Feld
  Passaggi Per La Risoluzione Dei Problemi Durante La Valutazione Di Un Riferimento Di Callback Di Uicontrol A Un Particolare Campo Inesistente

  I den här guiden klargör vi några av de möjliga orsakerna som en majoritet av kan generera fel när de utvärderar en uicontrol-återuppringningsreferens så att den blir en icke- existerande fält, och sedan tillhandahåller jag bara möjliga korrigeringar som du kan försöka lösa detta problem. gui_State = struct(‘gui_Name’, mfilename, … ‘gui_Singleton’, gui_Singleton, … ‘gui_OpeningFcn’, @FRAME_DEFINITION_BEZIER_OpeningFcn,…

  I den här guiden klargör vi några av de möjliga orsakerna som en majoritet av kan generera fel när de utvärderar en uicontrol-återuppringningsreferens så att den blir en icke- existerande fält, och sedan tillhandahåller jag bara möjliga korrigeringar som du kan försöka lösa detta problem. gui_State = struct(‘gui_Name’, mfilename, … ‘gui_Singleton’, gui_Singleton, … ‘gui_OpeningFcn’, @FRAME_DEFINITION_BEZIER_OpeningFcn,…