Bästa Sättet Att åtgärda S4m-fel

Är din dator långsam och opålitlig? Trött på att ta itu med irriterande Windows-fel? Tja, leta inte längre, för Reimage är här för att hjälpa dig.

Nyligen har en hel del av våra användare dokumenterat att de står inför det särskilda s4m-felet.


Ribbon kan laddas men ändå är just den här skrivaren inställd på att producera kallt väder.

s4m error

Lösning:
1. Tejp anses inte nödvändigt för direkt temperaturplats. Om du använder Rapid Media Thermal. Om du producerar termiskt media som orsakats, ta bort bandet när du använder det för att undvika att träffa ett nytt skrivhuvud. Det här felmeddelandet kommer förmodligen aldrig att påverka utskriften.

2.Om du till och med använder termoöverföringsmedia som består av band, ställ in skrivaren på temperaturöverföringsläge.

läser in×Förlåt att jag påverkar digUppdatering

 • Kod: 01
 • Display: ALARM TAPE OFF
 • Beskrivning: Skrivaren raderar råd och VARNINGSlampan blinkar.
 • Orsaker: I termiskt sändningsläge är bandet inte fäst och är felaktigt isatt. i temperaturmätarnas inställningar upptäcker inte sensorn en större dåligt insatt tejp. Termiskt, i färdläge, rör sig media i framhjulet på bandsensorn. I kallväderläge upptäckte inte skrivaren nödvändigtvis bandet även om det måste ha satts i korrekt. När du använder direkt vinter väntar skrivaren slumpmässigt på att mitt band ska fyllas eftersom allt inte är korrekt inställt på termiskt tryckläge.
 • Åtgärd: Sätt i arket korrekt. 1. Ladda som bandet korrekt. 2. Kalibrera var och en av sensorerna.1. Ladda media korrekt. 2. Kalibrera hela sensortypen. 1. Skriv ut en användarprofil. Se sensortrycksprofil på blad 66. Tröskelvärdet för bandänden (märkt RIBBON) är förmodligen fortfarande högt över ofta det svarta området som indikerar färgbandets analysplats. 2. Kalibrera sensorerna och ladda även standardskrivarkonfigurationerna. Se målsidan för Kalibrera papperssensorer på sidan 67 och till och med min sida för ladda fabriksinställningar på webbsidan 64. Ställ in skrivaren på vertikalt värmeläge. Se bloggens målsida “Set Ribbon Usage to 65”.
 • Kod: 02
 • Display: VARNINGSTEJP PÅ
 • Beskrivning: VARNING-indikatorn blinkar.
 • Orsak: Bandet laddat men skrivartillverkaren är inställd på Direct Thermal.
 • Åtgärd: Band behövs inte för att få direkta termiska media. Om antalet personer använder direkta termiska media, undvik med band om du inte använder den här metoden för att skydda konstskrivhuvudet. Det här felmeddelandet påverkar inte utskriften. Om du producerar termiska media som kräver färgband, fixera maskinen till termisk överföringsfunktion. Se Ställa in bandanvändning återgå till 65.
 • Kod: 03
 • Display: PAPER OUT OF ALARM
 • Beskrivning: Skrivaren stannar i kombination med låga ALERT blinkningar.
 • Orsaker: Mediet är inte isatt tillsammans med är inte korrekt förpackat. Annonsörens sensor är feljusterad. Tillverkaren har faktiskt installerat kontinuerlig media, men klicket kommer fortfarande att starta kontinuerligt.
 • Lösning: Sätt i materialet på rätt sätt. Kontrollera mediets position. Installera rätt mediatyp eller för att återställa fotoskrivaren t till den aktuella mediatypen för att kalibrera.
 • Kod: 04
 • Display: HUVUD ÖPPEN SIGNAL
 • Beskrivning. Datorskrivaren stängs av och som en följd av detta blinkar VARNINGSlampan.
 • Orsaker: Skrivhuvudet är inte helt stängt. Huvudöppningssensorn/sonden fungerar inte korrekt.
 • Åtgärd: Stäng skrivhuvudet underbart. Byt ut sensorn.
 • Kod: 05
 • Display: HUVUDET FÖR VARMT VARNING
 • Beskrivning: Skrivaren stannar och ALERT lätt blinkar.
 • Orsaker. Skrivhuvudet har överhettats.
 • Åtgärd: Låt tveklöst skrivaren svalna omedelbart. Utskriften återupptas automatiskt när de faktiska skrivhuvudelementen har svalnat till en tillräcklig driftstemperatur.
 • Detta program skyddar dig från de många fel som kan uppstå på en dator, och hjälper även till att snabbt åtgärda eventuella problem.

  Best Way To Fix S4m Error
  Il Modo Migliore Per Correggere L’errore S4m
  Beste Möglichkeit, Den S4m-Fehler Des Dienstes Zu Beheben
  Melhor Ferramenta Para Corrigir Erro S4m
  Meilleur Concept Pour Corriger L’erreur S4m
  Lo Mejor Para Corregir El Error S4m
  S4m 오류를 처리하는 가장 좋은 방법
  Najlepszy Sposób, Jeśli Chcesz Naprawić Błąd S4m
  Лучший способ исправить ошибку S4m
  Beste Manier Om S4m-fout Op Te Lossen

  Nyligen har en hel del av våra användare dokumenterat att de står inför det särskilda s4m-felet. Ribbon kan laddas men ändå är just den här skrivaren inställd på att producera kallt väder. Lösning:1. Tejp anses inte nödvändigt för direkt temperaturplats. Om du använder Rapid Media Thermal. Om du producerar termiskt media som orsakats, ta bort…

  Nyligen har en hel del av våra användare dokumenterat att de står inför det särskilda s4m-felet. Ribbon kan laddas men ändå är just den här skrivaren inställd på att producera kallt väder. Lösning:1. Tejp anses inte nödvändigt för direkt temperaturplats. Om du använder Rapid Media Thermal. Om du producerar termiskt media som orsakats, ta bort…