Rozwiązywanie Problemów Z Deserializacją Nie Powiodło Się, Wystąpił Błąd W Dokumencie XML Nietrudna Droga

Możesz napotkać błąd w projekcie, w wyniku którego deserializacja nie powiodła się, w dokumencie XML występuje poważny błąd. Przypadkowo istnieje kilka kroków, które osoba może podjąć, aby rozwiązać ten problem, więc porozmawiamy o tym wkrótce.

Czy Twój komputer działa wolno i zawodnie? Masz dość radzenia sobie z irytującymi błędami systemu Windows? Cóż, nie szukaj dalej, bo Reimage jest tutaj, aby pomóc.

Serializacja to proces polegający na zamianie stanu problemu na szeregowy format danych, zwykle XML lub binarny. Z drugiej strony, deserializacja służy do wzbogacania bajtów liczb, takich jak XML lub dokument binarny, o typ obiektu. W większości przypadków deserializacja przywraca cel spowodowany przez strumień.

1

Prawdopodobnie sprawdziłem ten post, niestety to nie pomogło mi (również nie oferuje akceptowanej odpowiedzi).

za pomocą System.IO;z System.Xml.Serialization;z Xunitem;Przestrzeń nazw Atest  Klasa kupującego XmlSerializerTest      [Zrobiony]    public void DeserializeTest()          Żądanie ciągu = Serializer.ByteArrayToString(nowe żądanie kombinacji...        .ToXml());      Deserializowany RegisterRequest równa się request.DeserializeXmlString();      Assert.NotNull(deserializowana);        notowany na giełdzie serializator klasy stałej      public static DeserializeXmlString(ten ciąg super xmlObj)          T jest obiektem wyjątkowym;      Używanie (StringReader xmlReader = new StringReader(xmlObj))              serializator var oznacza nowy XmlSerializer(typeof(T));        outputObject stał się (T)serializer.Deserialize(xmlReader); // upuść tutaj            zwróć wszystkie oryginalne przedmioty;        oficjalny statyczny byte[] ToXml(ten obiekt T)          Ustawienia XmlWriterSettings = świeże, nowe XmlWriterSettings();      ustawienia.Kodowanie jest równoznaczne z kodowaniem. utf8;      ustawienia.Wcięcie Fałsz; jest równoważne pomyślnemu użyciu MemoryStream ms = new MemoryStream();      Korzystanie z XmlWriter xmlWriter = XmlWriter.Create(ms, ustawienia);      Przestrzenie nazw XmlSerializerNamespaces = dodatkowe przestrzenie nazw xmlserializer();      przestrzenie nazw.Add(String.Empty, String.Empty);      XmlSerializer = kreatywny XmlSerializer(typeof(T));      serializer.Serialize(xmlWriter, obj, przestrzenie nazw);      Zwraca ms.ToArray();        // I przekonwertuj następujący byte[], który zwraca go do odpowiedniego ciągu:    publiczny stały ciąg ByteArrayToString(byte[] => bajty) Encoding.UTF8.GetString(bajty);    [XmlRoot (oznaczenie elementu: „RegisterRequest”)]  kurs publiczny RejestracjaZapytanie      [ElementXml]    ludzie int WorkerId;    [ElementXml]    kanał publiczny WorkerIP;    [ElementXml]    niestandardowy działający przyjazny dla użytkownika port;  

System.InvalidOperationException: „Wystąpiła gaffa dla aplikacji XML (1, 1)”.

deserializacja nie powiodła się, wystąpił jakiś błąd w dokumencie xml

Wewnętrzny wyjątekXmlException: dane na poziomie głównym są nieprawidłowe. Linia 1, pozycja 1.

Jaki naprawdę błąd dokumentu XML?

Personifikacja błędów XML. XML definiuje błędy i ostrzeżenia znajdujące się w jego specyfikacjach, a XML obsługuje te zwierzęta za pomocą modułu obsługi błędów XML, który z kolei wykorzystuje metody SAX. Nawet dobrze sformatowany dokument XML zawiera błędy, które mogą być poprawne składniowo, ale mogą być spowodowane brakiem atrybutów itp.

zapytał 22 października 2020 r. w pobliżu 10:51.

Przestań marnować czas na błędy komputera.

Przedstawiamy Restoro — niezbędne oprogramowanie dla każdego, kto polega na swoim komputerze. Ta potężna aplikacja szybko i łatwo naprawi wszelkie typowe błędy, zabezpieczy pliki przed utratą lub uszkodzeniem, ochroni przed złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Niezależnie od tego, czy jesteś studentką, zapracowaną mamą, właścicielem małej firmy czy graczem – Restoro jest dla Ciebie!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • 2. Otwórz oprogramowanie i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Ten program chroni Cię przed wieloma błędami, które mogą pojawić się na komputerze, a także pomaga szybko naprawić wszelkie problemy.

  Deserialization Troubleshooting Failed, There Is An Error In The XML Document The Easy Way
  Fehlerbehebung Bei Der Deserialisierung Fehlgeschlagen, Typischerweise Ein Fehler Im XML-Dokument Der Einfache Weg
  Problemen Oplossen Met Deserialisatie Is Mislukt, Er Is Een Substantiële Fout In Het XML-document De Gemakkelijke Manier
  Устранение неполадок с десериализацией не удалось, в XML-документе определенно есть ошибка Простой способ
  La Solución De Problemas De Deserialización Falló, Generalmente Hay Un Error En El Documento XML La Manera Fácil
  Felsökning Av Avserialisering Misslyckades, Det Finns Ett Fantastiskt Fel I XML-dokumentet Det Inte Särskilt Svåra Sättet
  Falha Na Resolução Do Problema De Desserialização, Há Um Erro Em Todo O Documento XML A Maneira Conveniente
  Le Dépannage De La Désérialisation N’a Pas Pu être Effectué, Il Y A Une Erreur Dans Le Document XML Le Moyen Le Plus Simple
  역직렬화 문제 해결 실패, 일반적으로 XML 콘텐츠에 오류가 있는 쉬운 방법
  Risoluzione Dei Problemi Di Deserializzazione Non Riuscita, C’è Un Eccellente Errore Nel Documento XML Il Modo Più Semplice

  Możesz napotkać błąd w projekcie, w wyniku którego deserializacja nie powiodła się, w dokumencie XML występuje poważny błąd. Przypadkowo istnieje kilka kroków, które osoba może podjąć, aby rozwiązać ten problem, więc porozmawiamy o tym wkrótce. Serializacja to proces polegający na zamianie stanu problemu na szeregowy format danych, zwykle XML lub binarny. Z drugiej strony, deserializacja…

  Możesz napotkać błąd w projekcie, w wyniku którego deserializacja nie powiodła się, w dokumencie XML występuje poważny błąd. Przypadkowo istnieje kilka kroków, które osoba może podjąć, aby rozwiązać ten problem, więc porozmawiamy o tym wkrótce. Serializacja to proces polegający na zamianie stanu problemu na szeregowy format danych, zwykle XML lub binarny. Z drugiej strony, deserializacja…