POPRAWKA: Podsystemy Językowe

W tym poście na blogu dowiemy się o niektórych możliwych przyczynach, które mogą generować podsystemy językowe, ale przedstawię kilka możliwych alternatyw, które może spróbować rozwiązać ten problem.

Czy Twój komputer działa wolno i zawodnie? Masz dość radzenia sobie z irytującymi błędami systemu Windows? Cóż, nie szukaj dalej, bo Reimage jest tutaj, aby pomóc.

następnyStół roboczy przedstawia 5 podsystemów językowych: fonologię, morfologię, format i pragmatykę semantyczną.

lingwistyczny,

Z drugiej strony, zwykle bada się znacznie więcej głównych podsystemów, często połączonych po prostu terminami odnoszącymi się do dużych poddziedzin językoznawstwa. Ponadto dowolne poddziedziny badań lingwistycznych mogą zasadniczo podzielić swój przedmiot na bardziej dedykowane podsystemy. Ta lista zawiera linki bezpośrednio do ogólnych podsystemów językowych w ramach study.subsystems

 • ty

  Widzisz ważną fonetykę, dźwięki ludzkiej mowy, a także ich fizjologiczną reprodukcję, właściwości akustyczne, percepcję słuchową i stan neurofizjologiczny;

 • Fonologia, odniesienie do użycia dźwięków D i Kodowanie znaczeń w dowolnym mówionym ludzkim dialekcie języka (naturalnym lub sztucznie stworzonym);
 • Morfologia, podstawowe elementy składowe znaczącego języka, takie jak słowa i afiksy;
 • Leksykologia, większość przebadanych słów;
 • Składnia, zasady i reguły konstruowania zdań, zdań i tym podobnych w językach ludzkich;
 • semantyka, znacząca treść słów, fraz i/lub innych elementów językowych, jeśli występują; I
 • Pragmatyka, sposoby, w których kontekst przyczynia się do interpretacji i używania języka naturalnego.
 • Ile jest systemów hiszpańskich?

  Cztery platformy wszystkich języków to słownictwo, składnia mowy i fonologia.

  Ten podział na autorów i lingwistów będzie się różnić. Na przykład fonetyka i fonologia są czasami połączone w jeden podsystem, czasami morfologia i leksykologia są mieszane.

  Socjolingwistyka

 • Termin en version musi być używany w socjolingwistyce jako zupełnie nowy termin ogólny dla rejestrów, różnych języków i innych form językowych, w tym języków Stanów Zjednoczonych.
 • Różnorodność dialektu nakłada się na grupę określonych osób. Odnosi się do
 • podkreśla inny system wymowy.
 • Idiolekt odnosi się do opcji zdefiniowanej przez wyróżniającego się mówcę.
 • Zarejestruj lub Styl Określ, aby użyć rzeczywistej odmiany, która jest używana w każdym konkretnym środowisku dla określonej przyczyny. Język
 • Standard to duży wybór, który jest promowany jako odpowiednia pożądana forma przez dowolną grupę przedstawicieli społecznych lub nie.
 • Odległość interwałowa i z pewnością będą teoriami opracowanymi przez socjolingwistów w celu zidentyfikowania odpowiednich odmian językowych tak wielu różnych dialektów, które łączą jeden język z kilkoma językami.
 • przejdź do treści

  main Wygląda na to, że używasz Internet Explorera 11 lub starszego. Ta ochrona witryny działa najlepiej z nowoczesną przeglądarką forefox, taką jak najnowsze wersje najczęściej kojarzone z Chrome, Safari, Firefox i Edge. Jeśli klienci nadal będą korzystać z tego telefonu komórkowego, mogą również zobaczyć wyniki.