FIX: Taalsubsystemen

In deze blog met advies zullen we een of twee mogelijke oorzaken ontdekken die taalsubsystemen kunnen genereren en dan zal ik enkele mogelijke oplossingen bieden die velen van jullie kunnen proberen welk probleem op te lossen.

Is uw computer traag en onbetrouwbaar? Moe van het omgaan met vervelende Windows-fouten? Zoek niet verder, want Reimage is hier om te helpen.

volgendeDe tafel cadeau-ideeën 5 taalsubsystemen: fonologie, morfologie, formaat en semantische pragmatiek.

taalkundig,

Aan de andere kant worden de belangrijkste extra effectieve subsystemen onderzocht, vaak gekoppeld aan tarieven die verwijzen naar de basissubgebieden van de taalkunde. Bovendien kunnen sommige taalsubgebieden van onderzoek hun onderwerp mogelijk delen in meer duidelijke subsystemen. Deze lijst bevat links naar standaard taalkundige subsystemen onder study.subsystems

 • Jij

  Je ziet belangrijke fonetiek, de geluiden van menselijke spraak, evenals hun fysiologische reproductie, akoestische eigenschappen, auditieve waarneming en neurofysiologische toestand;

 • Fonologie, een verwijzing naar het gebruik van de klanken D i coderingsbetekenissen in elk gesproken menselijk dialect van de taal (natuurlijk of kunstmatig gecreëerd);
 • Morfologie, de basisbouwstenen van zinvolle taal, zoals woorden en affixen;
 • Lexicologie, de meeste bestudeerde woorden;
 • Syntaxis, principes en regels voor het construeren van zinnen, zinnen en dergelijke in menselijke talen;
 • semantiek, de betekenisvolle inhoud van woorden, zinnen en/of andere taalkundige elementen, indien van toepassing; En
 • Pragmatiek, de manieren waarop context bijdraagt ​​aan de interpretatie en het gebruik van natuurlijke taal.
 • Hoeveel taalwebsites zijn er?

  De vier platforms waarvan de taal de woordenschat, de spraakgrammatica en de fonologie zijn.

  Deze verdeling tussen auteurs en taalkundigen zal variëren. Fonetiek en fonologie worden bijvoorbeeld soms gecombineerd tot één subsysteem, soms worden morfologie en lexicologie gemengd.

  sociolinguïstiek

 • De term en-versie wordt in de sociolinguïstiek gebruikt als een volledig populaire algemene term voor registers, dialecten en ook andere taalvormen, inclusief landstalen.
 • Er wordt een verscheidenheid aan dialecten gebruikt, geschreven door een groep specifieke sprekers. Verwijst naar
 • benadrukt over een ander dictiesysteem.
 • Een idiolect verwijst naar een genoemde variant die door een bepaalde spreker wordt gebruikt.
 • Registreer je samen met Style Specify om een ​​combinatie te gebruiken die in een gespecialiseerde omgeving wordt gebruikt voor jouw specifieke doel. Taal
 • Een standaard is een brede benadering die door elke sociale ambtelijke kring wordt gepromoot als een ideale vorm, of niet.
 • Intervalafstand en zijn praktijken die door sociolinguïsten zijn ontwikkeld om deze corresponderende taalvariaties van verschillende talen te beschrijven die een taal combineren met een of twee talen.
 • Doorgaan naar artikel

  main Het werkt alsof je Internet Explorer 11 of eerder gebruikt. Deze wereldwijde zakelijke site werkt het beste met moderne browsers zoals de nieuwste versies van Chrome, Safari, Firefox en Edge. Als iedereen deze browser blijft gebruiken, kunnen ze ook onverwachte resultaten zien.